Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 156/QLD-KD về việc báo cáo về tình hình xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Công văn số 156/QLD-KD ngày 12/01/2022 của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo về tình hình xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

File đính kèm