Thông tin xử lý vi phạm

Công văn số 15582/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc cốm Virvic gran, SĐK: VN-15912-12, Số lô: 17004 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn số 15582/QLD-CL ngày 11/9/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc cốm Virvic gran, SĐK: VN-15912-12, Số lô: 17004 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

File đính kèm