Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 1535/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm có thành phần ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố (Công ty CP thương mại dược mỹ phẩm Đào Tiến)

Công văn số 1535/QLD-MP ngày 27/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm có thành phần ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố (Công ty CP thương mại dược mỹ phẩm Đào Tiến)

File đính kèm