Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 1534/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm có thành phần ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố (Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kavr)

Công văn số 1534/QLD-MP ngày 27/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm có thành phần ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố (Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kavr)

File đính kèm