Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 15052/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc Trimoxtal, SĐK: VD-20158-13

Công văn số 15052/QLD-CL ngày 17/9/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc Trimoxtal, SĐK: VD-20158-13

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin