Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 15003/QLD-CL về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Công văn số 15003/QLD-CL ngày 20/12/2021 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin