Quản lý mỹ phẩm

Công văn số 14993/QLD-MP về việc cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm

Công văn số 14993/QLD-MP ngày 17/12/2021 của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm

Công văn số 14993/QLD-MP

Phụ lục đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin