Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 14937/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng thuốc dịp nghỉ lễ Quốc khánh và dự phòng hậu quả mưa lũ

Công văn số 14937/QLD-KD ngày 29/8/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc dịp nghỉ lễ Quốc khánh và dự phòng hậu quả mưa lũ

File đính kèm