Thông tin xử lý vi phạm

Công văn số 14936/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc Sebemin không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn số 14936/QLD-CL ngày 29/8/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc Sebemin không đạt tiêu chuẩn chất lượng

File đính kèm