Đăng kí thuốc

Công văn số 14925/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin tại Quyết định cấp GĐKLH

Công văn số 14925/QLD-ĐK ngày 16/9/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin tại Quyết định cấp GĐKLH

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin