Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 1478/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm lưu thông có nhãn không đáp ứng quy định về nhãn sản phẩm theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT

Công văn số 1478/QLD-MP ngày 21/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm lưu thông có nhãn không đáp ứng quy định về nhãn sản phẩm theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin