Đăng kí thuốc

Công văn số 1447/QLD-ĐK về việc lựa chọn TĐC dùng trong NCTĐSH phục vụ ĐK lưu hành thuốc (Công ty CP nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP)

Công văn số 1447/QLD-ĐK ngày 24/02/2021 của Cục Quản lý Dược về việc lựa chọn TĐC dùng trong NCTĐSH phục vụ ĐK lưu hành thuốc (Công ty CP nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP)

File đính kèm