Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 14278/QLD-PCTTr về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược

Công văn số 14278/QLD-PCTTr ngày 01/12/2021 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược

File đính kèm