Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 138/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (Công ty CP SX TM Frecos Á Châu)

Công văn số 138/QLD-MP ngày 13/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (Công ty CP SX TM Frecos Á Châu)

File đính kèm