Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 13825/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Liên doanh Dược phẩm RIO PHARMACY)

Công văn số 13825/QLD-MP ngày 19/11/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Liên doanh Dược phẩm RIO PHARMACY)

File đính kèm