Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 1377/QLD-CL về việc sản xuất thuốc phục vụ phòng, điều trị dịch COVID - 19

Công văn số 1377/QLD-CL ngày 12/02/2020 của Cục Quản lý Dược về việc sản xuất thuốc phục vụ phòng, điều trị dịch COVID - 19

File đính kèm