Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 13672/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng dịch truyền Albumin, Globulin

Công văn số 13672/QLD-KD ngày 28/12/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng dịch truyền Albumin, Globulin

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin