Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 13493/QLD-KD về việc báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2022

Công văn số 13493/QLD-KD ngày 21/12/2022 của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2022

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin