Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 13305/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Green Cross Việt Nam)

Công văn số 13305/QLD-MP ngày 01/11/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Green Cross Việt Nam)

File đính kèm