Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 13302/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Vẻ đẹp Francia)

Công văn số 13302/QLD-MP ngày 01/11/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Vẻ đẹp Francia)

File đính kèm