Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 12/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Ngô Thanh Phú)

Công văn số 12/QLD-MP ngày 03/01/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Ngô Thanh Phú)

File đính kèm