Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 12887/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (Viên nén NOVOTEC - 70)

Công văn số 12887/QLD-CL ngày 20/10/2021 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (Viên nén NOVOTEC - 70)

File đính kèm