Thông báo

Công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Công văn số 12793/QLD-MP ngày 11/8/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin