Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 12791/QLD-KD về việc tăng cường kiểm tra kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất

Công văn số 12791/QLD-KD ngày 10/8/2020 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất

File đính kèm