Thông báo

Công văn số 12789/QLD-KD về việc sản xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Công văn số 12789/QLD-KD ngày 10/8/2020 của Cục Quản lý Dược về việc sản xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

File đính kèm