Danh sách CSSX được chứng nhận GMP nước ngoài

Công văn số 12725/QLD-CL công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 4)

Công văn số 12725/QLD-CL ngày 29/7/2019 của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 4)

CV 12725/QLD-CL

Phụ lục 1. Danh sách đạt

Phụ lục 2. Danh sách điều chỉnh

Phụ lục 3. Danh sách bổ sung, giải trình

Tổng hợp đạt đợt 1-4

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin