Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 12561/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Coconut Cosmetic Bến Tre)

Công văn số 12561/QLD-MP ngày 25/11/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Coconut Cosmetic Bến Tre)

File đính kèm