Đăng kí thuốc

Công văn số 12316/QLD-ĐK về việc danh sách các thuốc biệt dược gốc đã có nhiều thuốc generic tương tự sản xuất tại các nước SRA

Công văn số 12316/QLD-ĐK ngày 10/10/2021 của Cục Quản lý Dược về việc danh sách các thuốc biệt dược gốc đã có nhiều thuốc generic tương tự sản xuất tại các nước SRA

File đính kèm