Thông báo

Công văn số 12299/QLD-VP về việc tiếp nhận hồ sơ, công văn đăng ký thuốc

Công văn số 12299/QLD-VP ngày 08/10/2021 của Cục Quản lý Dược về việc tiếp nhận hồ sơ, công văn đăng ký thuốc

File đính kèm