Danh sách CSSX được chứng nhận GMP nước ngoài

Công văn số 1208/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 36)

Công văn số 1208/QLD-CL ngày 23/4/2024 của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 36)

Công văn số 1208/QLD-CL

Công bố GMP NN Đợt 36 - Danh sách Đạt

Công bố GMP NN Đợt 36 - Danh sách Điều chỉnh

Công bố GMP NN Đợt 36 - Danh sách Giải trình

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin