Đăng kí thuốc

Công văn số 11816/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin tại Quyết định cấp GĐKLH, Công văn duy trì hiệu lực GĐKLH

Công văn số 11816/QLD-ĐK ngày 28/7/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin tại Quyết định cấp GĐKLH, Công văn duy trì hiệu lực GĐKLH

File đính kèm