Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 11506/QLD-KD về việc bảo đảm cung ứng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu

Công văn số 11506/QLD-KD ngày 24/7/2020 của Cục Quản lý dược về việc bảo đảm cung ứng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu

File đính kèm