Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 11331/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH MTV mỹ phẩm Minh Phước)

Công văn số 11331/QLD-MP ngày 21/9/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH MTV mỹ phẩm Minh Phước)

File đính kèm