Cơ sở bán buôn thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được quyền phân phối

Công văn số 110/QLD-KD về việc thông báo danh sách cơ sở bán buôn thực hiện việc phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Công văn số 110/QLD-KD ngày 12/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo danh sách cơ sở bán buôn thực hiện việc phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

File đính kèm