Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 106/QLD-KD về việc báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2023

Công văn số 106/QLD-KD ngày 12/01/2024 của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2023

File đính kèm