Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 10425/QLD-KD về việc báo cáo tình hình nhập khẩu và sử dụng nguyên liệu Molnupiravir, Favipiravir, Baricitinib, 2-Deoxy-D-Glucose

Công văn số 10425/QLD-KD ngày 04/9/2021 của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo tình hình nhập khẩu và sử dụng nguyên liệu Molnupiravir, Favipiravir, Baricitinib, 2-Deoxy-D-Glucose

File đính kèm