Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 10228/QLD-PCTTr về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19

Công văn số 10228/QLD-PCTTr ngày 01/9/2021 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19

File đính kèm