Thông báo

Công văn số 03/QLD-ĐK về việc cập nhật thông tin hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã nộp trực tiếp bằng bản giấy tại Cục Quản lý Dược vào hệ thống trực tuyến

Công văn số 03/QLD-ĐK ngày 02/01/2020 của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật thông tin hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã nộp trực tiếp bằng bản giấy tại Cục Quản lý Dược vào hệ thống trực tuyến

File đính kèm

Hướng dẫn sử dụng