Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin (CV 7787)

Công văn số 7787/QLD-CL ngày 23/5/2019 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin