Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin (CV 7787)

Công văn số 7787/QLD-CL ngày 23/5/2019 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin

File đính kèm