Cảnh báo và thu hồi

Công văn đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm (CV 11584)

Công văn số 11584/QLD-MP ngày 12/7/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

File đính kèm