Thông tin xử lý vi phạm

Công văn đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Cục Quản lý Dược ban hành các công văn về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng: 20620/QLD-CL, 20621/QLD-CL ngày 06/11/2015;21124/QLD-CL ngày 12/11/2015

File đính kèm:14122015_20621_20620_21124.rar