Cảnh báo và thu hồi

Công văn đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (CV 883/QLD-CL)

Công văn số 883/QLD-CL ngày 24/01/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

File đính kèm