Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 883/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Viên nén bao phim Peridom-M)

Công văn số 883/QLD-CL ngày 24/01/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Viên nén bao phim Peridom-M)

File đính kèm