Cảnh báo và thu hồi

Công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (CV 12085)

Công văn số 12085/QLD-MP ngày 18/7/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin