Cảnh báo và thu hồi

Công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (CV 12085)

Công văn số 12085/QLD-MP ngày 18/7/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

File đính kèm