Cảnh báo và thu hồi

Công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (CV 8877)

Công văn số 8877/QLD-MP ngày 10/6/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

File đính kèm