Cảnh báo và thu hồi

Công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (CV 356/QLD-MP)

Công văn số 356/QLD-MP ngày 14/01/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

File đính kèm