Đăng kí thuốc

Công văn điều chỉnh quyết định cấp SĐK vắc xin, sinh phẩm

Công văn số 22490/QLD-ĐK ngày 11/12/2018 của Cục Quản lý Dược về việc điều chỉnh quyết định cấp SĐK vắc xin, sinh phẩm.

File đính kèm.