Thông báo

Công văn đề nghị góp ý dự thảo lần 2 Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia (CV 11564)

Công văn số 11564/QLD-PCTTr ngày 12/7/2019 của Cục Quản lý Dược đề nghị góp ý dự thảo lần 2 Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia

CV 11564

Dự thảo Quy chế (lần 2)

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin