Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh phối hợp bạch hầu - ho gà - uốn ván (CV 1900)

Công văn số 1900/QLD-KD ngày 21/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh phối hợp bạch hầu - ho gà - uốn ván

File đính kèm