Thông tin xử lý vi phạm

Công văn của Cục Quản lý Dược về thuốc giả Cephalexin 500mg

Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 18055/QLD-CL ngày 23/9/2015 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Các bệnh viện trực thuộc Bộ thông tin về thuốc giả Cephalexin 500mg, SĐK (Reg No): YD-4682-08, do Công ty CPDP Trung ương Vidipha sản xuất.

File đính kèm:2592015_18055_qld_cl.pdf