Thông tin xử lý vi phạm

Công văn công bố đợt 28 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng (CV 5113)

Công văn số 5113/QLD-CL ngày 08/4/2019 của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 28 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn 5113/QLD-CL

Danh sách CSSX thuốc NK vi phạm chất lượng đợt 28

Danh sách thuốc vi phạm chất lượng đợt 20 - 22

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin